Møder i Vodskov Samråds Forretningsudvalg

Udvalgsmøder 2. halvår:

Møderne afholdes i Vodskov Kultur- og Idrætscenter.


Aktiviteter i 2017:

Landsbyklyngen Hammer Bakker er godt i gang.
(Link til artikel i Vodskov Avis).

Kommune-info.
(Orienterings-mail til Samråd).

Aktiviteter i 2016:

Fire nye landsbyklynger vil kæmpe for fællesskabet.
(Link til Realdanias hjemmeside).
Landsbyklyngen Hammer Bakker.
(Link til aalborgidag.dk).                         Link til artikel i Vodskov Avis

Facebook - ét klik til hele Vodskov By.
(Opfordring til byens foreninger).
Vodskov blev en lidt renere by.
(Link til artikel i Vodskov Avis).
Ren By Vodskov - motion, skrald og samvær. 17.04.16.
(Opfordring til at deltage i den årlige affaldsindsamling).
Netværksdelen forud for Samrådets generalforsamling.
(Opfordring til byens foreninger).

Aktiviteter i 2015:

Facebook - ét klik til hele Vodskov By.
(Opfordring til byens foreninger).
Foreningsliv på tværs - en styrke for Vodskov.
(Opfordring til byens foreninger).
Kulturen rykker ud - 2016.
(Et tilbud til Aalborg Kommunes landdistrikter).
Grøn Dag - medvirkende den 15. september.
(Opfordring til at deltage i Grøn Dag i Vodskov).
Grøn Dag i Vodskov 15. sept. 2015.     Tipskupon Vodskov - De 12 rigtige.
(Plan for Grøn Dag i Vodskov, samt løsning på den grønne tipskupon).
Større koordinerede lednings- og vejarbejder 2015, 2. udgave, Rev. maj 2015.
(Link til Aalborg Kommunes hjemmeside).
Godkendt lokalplan 5-2-107 Center- og erhvervsformål, Vodskov-/Følfodvej.
(Link til Aalborg Kommunes hjemmeside).
Politisk bazar i Vodskov Kultur & Idrætscenter.
(Oplæg til valgmødet).
Invitation til borgermøde om Nabohjælp i Aalborg Kommune.
(Oplæg borgermødet).
Affaldsindsamling i Vodskov 19.04.15.
(Referat fra 'Skralde dagen' - en succes).
Større koordinerede lednings- og vejarbejder 2015.
(Link til Aalborg Kommunes folder).

Aktiviteter i 2014:

Park og Naturs møde med Vodskov Samråd 5/9-2014.
(Aalborg Kommunes referat fra mødet).
Landdistriktspolitik 2014-2018.
(Link til Aalborg Kommunes hjemmeside).
Orienteringsbrev om revideret forslag til lokalplan.
(Brev fra Aalborg Kommune til Vodskov Samråds formand).

Aktiviteter i 2013:

Vodskov-godkendelse skal diskuteres.
(Artikel i Vodskov Avis).
Godkendelse af Hovedstruktur 2013 - en Fysisk Vision for Aalborg Kommune.
(Brev fra Aalborg Kommune til Vodskov Samråds formand).
Valgmøde i Vodskov Hallen 4. november.
(Annonce med oplæg til valgmødet).
Artikel fra valgmødet i Vodskov Avis.

Salg af Pitsvej 7, 8, 10 og 12 til etablering af
en pension til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Magistratens behandling (se pkt. 4).
Brev fra Samråd til Magistratsmedlemmer vedr. åbent fængsel i Hammer Bakker.
Mail fra Samrådets formand til Byrådet.
Mail fra Borgmesteren og Rådmanden til Samrådets formand.
Pressemeddelelse Pitsvej.
Borgermøde i Vodskov 23/5-2013.
Ændret anvendelse af Pitsvej.

Aktiviteter i 2012:

Borgermøde for Vodskovs borgere.
(Aalborg Kommunes planer for Vodskov området).
Vodskov skal udvikle sig mere. -- Flystøj over Vodskov (Støjcigaren).
(Artikler i Vodskov Avis).
Brev til kommunen vedr. udviklingsplaner,
(med link til skitse over forslag til udvikling af Vodskov).

"Det talte man også om dengang - i 1982".
(Den daværende borgerforenings 4 forslag til kommuneplanlægning.
Halvdelen er vist udført).


Aktiviteter i 2011:

Vodskovs fremtid og trafiksikkerhed til debat i efteråret.
(Referat fra Vodskov Avis).
Projekt Hammer Bakker
(Link til egen hjemmeside).

Aktiviteter afholdt af Vodskov Samråd i 2010:

Open by Night 26. august 2010

Aktiviteter afholdt af Vodskov Samråd i 2009:

Orienteringsmøde 18. august.  Oplæg til mødet

Politisk borgermøde 2. november.  Oplæg til mødet  - Avisreferat fra mødet.

_______________________________________________________

Samrådets start i 1988.