Tekst fra Vodskov Avis
Nr. 43. - 20./21. oktober 2009

 
Hvor skal vi hen med Vodskov?

Det spørgsmål stiller Vodskov Samråd de lokale politikere på et stort borgermøde mandag den 2. november i Vodskov Hallen.

På samrådets seneste møder er man nået frem til at Vodskov borgerne, foreninger og erhvervslivet har krav på at høre de lokale politikeres meninger og holdninger til Vodskovs fremtidige udvikling.

Der har på det seneste foregået en del debat om forskellige emner i Vodskov Avis, men samrådet er helt klar på at der foreligger en vedtaget kommuneplan og at der for Vodskov området er udarbejdet lokalplaner for en fremtidig anvendelse i og i udkanten af byen.

Det, der for borgerne er interessante at vide, er, hvordan politikerne vil følge op på og prioritere de fremtidige planer.

Samrådet har derfor inviteret lokale politikere fra de forskellige partier til at deltage i et borgermøde mandag den 2. november i Vodskov Hallen.

På mødet ønsker samrådet en debattering og prioritering af blandt andet byudviklingen, infrastrukturudvikling, veje og stier. Boliger, erhvervsudvikling, industri og mindre erhverv.

Vodskov Samråd har fået en positiv tilbagemelding fra foreløbig fem politikere.

Det er Ole Dahl (C) Grindsted. Mads Thomsen (V) Vestbjerg, Bente Fjordside (A) Langholt, Anne-Dorte Krog (SF) Vodskov og Kamillie Bollerup (B) Nørresundby.

Og med den brede palet af debatemner, skulle der være en god mulighed for at få et svar på de spørgsmål man eventuelt ligger inde med. Betingelsen er bare, at man møder op på borgermødet og stiller sine spørgsmål, så må politikerne svare så godt de kan.

 Luk artikel