Tekst fra Vodskov Avis
Nr. 34. - 18./19. august 2009

 
Vodskov Samråd - naturligt kommunen bygger i Hammer Bakker

Tirsdag den 18. august holder Aalborg Kommune en orienteringsaften vedr. det påtænkte institutionsbyggeri i Hammer Bakker, hvor alle er velkommen til at møde op for høre om planerne og give deres besyv med.

Vodskov Samråd der er en paraplyorganisation for samtlige klubber i Vodskov mener at det er naturligt at samrådet også tager stilling til de ting der sker i lokalområdet.

Derfor blev der forleden aften holdt et bestyrelsesmøde, hvor man blev enige om en fælles indstilling til det kommunale byggeri og bestyrelsen kom til det resultat at det er naturligt at kommunen bygger i bakkerne, hvis loven overholdes, fortæller Knud Larsen, nyt medlem i samrådets bestyrelse.

Vodskov har i generationer været en tryg ramme om de psykisk handicappedes liv og det skal byen fortsætte med at være, udtaler et enigt Vodskov Samråd der udover Knud Larsen også har fået Kjeld Svitt som nyt medlem og Mona Svendsen som ny formand.

Interessen har været stor hos områdets borgere for dette påtænkte byggeri. Her i avisen har der været flere indlæg mod byggeriet og mange har været omkring redaktionen for at udtrykke sin utilfredshed med at Aalborg Kommune vil bygge på fredskovspligtig jord.

Informationsmødet foregår i Vodskov Skoles aula og begynder klokken 19 her tirsdag aften.

 Luk artikel