Tekst fra Vodskov Avis
Nr. 46 – 10./11. november 2009

 
Samrådet satte Vodskovs fremtidige udvikling til debat

 
Omkring 60 vælgere var mødt op, da Vodskov Samråd forrige mandag holdt valgmøde i Vodskov Hallens cafeteria.

Samrådet havde indbudt de fem lokale byrådskandidater

Ole Dahl (Konservative), Mads Thomsen (Venstre), Bente Fjordside (Socialdemokraterne), Anne-Dorte Krog (SF) og den radikale Kamille Bollerup til at besvare spørgsmål fra salen.

Politikerne var modsat den traditionelle valgmøde-opstilling anbragt ude blandt publikum, og hver fik i en kort indledning lejlighed til at præsentere sig selv og sine mærkesager.

Ordstyrer Kirsten Boelt gjorde det straks fra starten klart, at samrådet gerne ville have politikernes syn på byudviklingen, infrastrukturen, veje, stier, boliger og erhvervsudviklingen i Vodskov.

Men det fremmødte publikum havde også lyst til at få politikernes syn på mange andre ting, bl.a. skoler og ældreområdet.

Den voldsomme trafikbelastning i Vodskov By blev indgående drøftet, og det fremgik endnu engang klart, at Halsvejens forlængelse ligger milevidt ude i fremtiden.

 

 Luk artikel