Møder, referater m.m. vedr. kommuneplan for Vodskov.

2018:

10-01: - Borgermøde om Vodskov.

2017:
Forslag til Byudviklingsplan for Vodskov.
(Link til Aalborg Kommunes hjemmeside).

2016:
Flystøj over Vodskov 2020 (Støjcigaren).
(Mere oplysning i VVM-redegørelse (afsnit 14, side 136-152) for Aalborg Lufthavn).
Borgermøde om byudviklingen i Vodskov.
(Link til artikel i Vodskov Avis).
Byudviklingen i Vodskov skal have et "serviceeftersyn".
(Link til Aalborg Kommunes hjemmeside).

2014:
Park og Natur's møde med Vodskov Samråd 5/9-2014.
(Aalborg Kommunes referat fra mødet).

2013:
Vodskov-godkendelse skal diskuteres.
(Artikel i Vodskov Avis).
Godkendelse af Hovedstruktur 2013 - en Fysisk Vision for Aalborg Kommune.
(Brev fra Aalborg Kommune til Vodskov Samråds formand).

2012:
Borgermøde for Vodskovs borgere.
(Aalborg kommunes planer for Vodskov området).
Vodskov skal udvikle sig mere. -- Flystøj over Vodskov (Støjcigaren).
(Artikler i Vodskov Avis).
Brev til kommunen vedr. udviklingsplaner,
(med link til skitse over forslag til udvikling af Vodskov).

2011:
Vodskovs fremtid og trafiksikkerhed til debat i efteråret.
(Referat fra Vodskov Avis).

2009:
Kommuneplanrammer, Vodskov 23-11-2009.
(Link til Aalborg Kommunes hjemmeside).

_____________________________________________________________

1982:
"Det talte man også om dengang".
(Den daværende borgerforenings 4 forslag til kommuneplanlægning.
Halvdelen er vist udført).