Links til sider som ikke findes på Vodskov.net:

Aalborg kommune

De kommunale samråd i Aalborg kommune

Kort over dækningsområder for samråd
For at gøre det lettere at finde ud af hvem f.eks. skal kontaktes ved vejarbejder o.l. er det blevet aftalt, at der skal laves et kort, der viser samrådenes dækningsområder.
Derfor har vi fra kommunal side lavet et udkast til et kort over samrådenes dækning.
Det skal præciseres at det er et udkast, som vi meget gerne vil have jeres input til.
Der har jo aldrig været tradition for at lave præcise dækningsområder, men det vil vi altså gerne forsøge at lave nu, således at man administrativt ved hvem man skal henvende sig til.
Peter Pindstrup, Konsulent, Aalborg Kommune, Mail: pp-sbu@aalborg.dk .

Tip Kommunen
Vi har brug for din hjælp!
Hver dag bevæger du dig rundt i gadebilledet og ser måske fejl og mangler.
Ved at indtaste de ting du ser i TIP, gør du os en tjeneste.

Nabohjælp

Vandet stiger - fremtid år 2050
På borgermødet 26/11 blev rejst spørgsmål om dette.
Dette link kan give svaret.