Referat fra møde i Vodskov Samråd torsdag d. 5. nov. 2009

kl. 19.30 i Vodskov Hallen

 

Tilstede: Peter Berg, Henry Bender, Knud Larsen, Birgit Kastbjerg, Birgitte Hassing

Afbud: Kjeld Svindt

 

 

1.    Godkendelse af referat

·    Godkendt

 

2.    Hjemmeside

·    Vi har fået tilbud om web-hotel til ca. 350-400 kr. årligt – det benytter vi os af.

·    Henning Pedersen går videre med fase 1: samrådets hjemmeside - med de ideer og forslag til forbedringer, der kom frem.

·    Fase 2: Peter kontakter Morten Nyborg om det er OK, at Henning Pedersen kan opdatere og redigere vodskov.net

·    Fase 3: vi forsøger at finde 2-3 ildsjæle, der kan/vil gøre benarbejdet med at foreninger etc. til at melde opdateringer ind til vodskov.net

 

3.    Valgmøde

·        Godt besøgt – dejligt. Knud kontakter og takker de opstillede kandidater samt ordstyreren.

 

4.    Formanden træder tilbage

·        Mona Svendsen opfordrer håndboldafdelingen til at finde en repræsentant. Birgitte snakker med håndboldafdelingen om hvordan det går.

·        Kan vi finde unge repræsentanter til Samrådet? Fx fra Multihuset, Ungdomsklubben, skolebestyrelsen, spejderne? Knud kontakter

·        Kan vi finde repræsentanter fra Ældrerådet og boligforeningen? Knud kontakter.

·        Knud Larsen er valgt til ny kontaktperson og fungerer samtidig som kasserer

 

5.    Siden sidst

·        Mona og Knud deltog i et møde for samrådene om fremtiden. Meget spændende aften. Mest markant er: fremtiden er ikke til holdsport og frivilligt arbejde, men mere til individuelle aktiviteter. Det afspejles i mange sportsklubber og måske skal Samrådet have dette med i det fremtidige arbejde.

·        Grønt areal bag biblioteket til lege/tumleplads for både børn og voksne? Henry ringer til Svenstrup Samråd for at få deres ideer og råd i forbindelse af etableringen af en lignende plads i Svenstrup.

 

6.    Handleplan for foreningsmarked i forbindelse med Open-by-Night

·        Henry kontakter Vodskov Avis for at få indlæg med opfordring til deltagelse samt tilmelding.

 

7.    Økonomi

·        Vi har brugt ca. 5000,- kr.

·        Ansøgning fra Vodskov Brugsforening om tilskud til juletræ. Ansøgning afslået med begrundelse i at der ikke længere kan gives tilskud til arrangementer afholdt af enkelt foreninger.

·        Der har været snak om at afholde en messe for kreative kvinder. Initiativtagerne er meget velkomne til at kontakte Vodskov Hallen.

 

8.    Kommende møder

·        Tirsdag 8. december 2009 kl. 19.30, Vodskov Hallen, kælderen

·        Torsdag 11. februar 2010 k. 19.30, Vodskov Hallen, kælderen

·        Torsdag 18. marts 2010 kl. 19.30, Vodskov Hallen, kælderen

·        GENERALFORSAMLING: tirsdag 13. april 2010 kl. 19.30 Vodskov Hallens cafeteria.

 Luk referat