Referat fra møde i Vodskov Samråd torsdag d. 3. sept. 2009

kl. 19 i Vodskov Hallen

 

Tilstede: Mona Svendsen, Peter Berg, Henry Bender, Kjeld Svindt, Knud Larsen, Birgit Kastbjerg

Afbud: Birgitte Hassing

  4. Mødet på skolen d. 18. August vedr. bygning af 2 institutioner

·        Vi startede mødet med lidt løs snak om borgermødet vedr. bygning af 2 institutioner i Hammer Bakker – egentlig punkt 4 på dagsordenen. Snakken kom også omkring trafik og infrastruktur i byen. Vi enedes om at lave et åbent brev til de lokale politikere vedr. dette. Knud og Henry laver oplæg og sender rundt til alle.

1.   Godkendelse af referat

                ·   Godkendt

2. Opfølgning fra sidst: Det grønne areal - petanque

·   Der er ikke sket noget. Henry arbejder videre på sagen

3. Temaaften for samråd 7. Oktober – er der punkter vi ønsker med?

·   Intet specielt

 

     5. Vodskov.net

·   Enighed om at oprette en hjemmeside for Vodskov Samråd. Mona undersøger om der er specielle krav fra kommunens side. Knud kontakter Henning ? for det praktiske arbejde herunder domænenavn samt omkostninger i forbindelse med domæne og etableringen af siden. Birgit tager kontakt med Morten Nyborg om opdatering af vodskov.net

 

     6. Handleplan for foreningsmarked

·       Udsættes

 

     7. Siden sidst

·       I forbindelse med snak om Open by Night kom der forslag om, at Vodskov Samråd tager initiativ til at foreningerne deltager i en af de fastlagte aftener. Er fastlagt til sidste torsdag i maj og sidste torsdag i august

 

     8. Evt

·       Intet

 

Næste møde 5. november kl. 19.30 i Vodskov Hallen – i kælderen.

Luk referat