Referat fra samråds møde den 12. august 2009

Pkt. 1:
Referat og dagsorden godkendes. Der føres til dagsorden at cvr-nummer skal under evt.

Pkt. 2:
A) Det har ikke været muligt at finde en person fra petanque. Vi leder videre..
B) Revisor O
le Dahl vil stå for fremtidige betalinger fra samrådet, Knud er kasserer.
C) Vi kunne desværre ikke yde økonomisk støtte til FDF’ernes afholdelse af Sankt 
    Hans fest. da vi skal stå som medarrangør allerede ved første avis annonce.

Pkt 3.:
Knud og Mona(?) tager til temaaften for samråd

Pkt. 4:
Samrådet er positiv indstillet overfor institutions byggeri i HB. Vi mener det er at 
aktiv for byen og vi er den rette by til at rumme disse mennesker. Knud taler på 
samrådets vegne ved fælles møde i hallen den 18.08.09.
Knud og Mona deltager og resten forsøger deltagelse.
Birgitte til bestyrelses møde andet sted.

Knud kontakter Frank for kommentar til avisen.

Pkt. 5:
Det er besluttet at vi vil bruge lidt af vores penge til at finde en person, der vil være tovholder for Vodskov.net. Knud er sat på sagen,

Pkt. 6:  En løs snak..................

Pkt. 7:  Mona fornyer vores cvr nummer.

Næste møde holdes 3. september kl. 19.00 med stjerneskud i hallens lokaler.
Afbud senest en uge før af hensyn til madbestilling.

Pkt. til næste møde er bla.:  Hvad skal vores penge gå til
                                        Foreningsmarked til Open By Night / Forårsmarked

                               

 Luk referat