Referat fra møde i Vodskov Samråd tirsdag d. 2. juni 2009

kl. 19.30 på Vodskov Bibliotek

Tilstede: Peter Berg, Birgitte Hassing, Mona Svendsen, Birgit Kastbjerg, Kjeld Svindt, Henry Bender og Knud Larsen

Afbud: Maria Sjøblom


1.   
Konstituering af forretningsudvalg

·        Formand: Mona Svendsen

·        Kasserer: Ole Dahl (Knud undersøger om det er muligt)

·        Bestyrelsespost i Multihuset: Kjeld Svindt

Maria havde meddelt pr. mail at hun af private årsager ønsker at trække sig fra arbejdet i Samrådet.

2. Arbejdsfordeling/aktiviteter

·        Birgit opdaterer kalender samt foreningsoplysninger på vodskov.net. Peter får lavet en underside til Vodskov Samråd. Det blev besluttet at punktet vodskov.net skal med på hvert møde som led i at gøre siden opdateret.

 
3. Budget:

·        Vi afventer lige et udspil fra Maria.

4. Evt:

·        Peter: arealet bag min bolig, ser elendig ud. Det skal holdes af kommunen – to gange årligt. Det er slet ikke nok. Derfor vil samrådet undersøge mulighederne for, at Petanque Klubben kan flyttes herned. Gerne i kombination med fx ”legeplads” for både børn og voksne a la det de har etableret i Svenstrup. Fodboldafdelingen vil gerne gøre brug af den nuværende petqanquebane. Henry tager kontakt til Petanque Klubben.

 
5. Næste møder

·        3. september samt 5. november kl. 19.30 i Vodskov Hallen. Enighed om at der er for meget uro ved at holde møderne på biblioteket.

 

Opdateret mail liste:

 

Vodskov Bibliotek:               vodskov-bibliotek@aalborg.dk

Birgit Kastbjerg               bka-kultur@aalborg.dk

Kjeld Svindt:               ks@civil.aau.dk

Peter Berg:               pb@hammeer-byg.dk

Mona Svendsen:       

Birgitte Hassing:               5xhassing@gmail.com

Henry Bender:               henrybender@stofanet.fk

Knud Larsen:               kl2@privat.dk

 

  

 Luk referat