Referat fra møde i Vodskov Samråd mandag d. 23. februar 2009

kl. 19.30 på Vodskov Bibliotek

 

Tilstede: Peter Berg, Kirsten Boelt, Birgitte Hassing, Maria Sjøblom, Mona Svendsen, Gitte Fisker

Afbud: Anne-Dorthe Krog, Henry Bender

 

1. Opfølgning fra sidste møde 

 • Der har været en fin artikel om Vodskov Samråd i Limfjordsnyt.
  Artiklen kan ses på Vodskov Bibliotek.
  Limfjordsnyt vil gerne skrive om Vodskov, men der var ingen ideer til artikler lige nu.
 • Hjertestarter – det er endnu ikke afgjort hvor den skal hænges op. Det blev foreslået at samrådet afholder nogle kurser i at bruge hjertestarteren efter den er hængt op.
 • Kirsten har sendt beretning til kommunen og pengene til Samrådet overflyttes snarest.

 
2. Generalforsamling 

 • Der blev diskuteret forskellige oplægsholdere til generalforsamlingen (de kendte er for dyre). Peter kontakter Niels Bell og hører om han kan sidst i april. Generalforsamlingen holdes på biblioteket.

 
3. Samle-skrald-op-dag 

 • Forslag fra en borger. Samrådet synes ideen er god, men venter med at planlægge yderligere til efter generalforsamlingen

4. Andre aktiviteter 

 • Kirsten foreslår at der hvert efterår laves er arrangement for voksne og et for børn. Samrådet skal ikke nødvendigvis betale, men stå for ideer samt planlægning. 
 • Foreningsmarked til efteråret 
 • Julemanden (nov/dec) 

 

5. Næste møde 

 • Næste møde er generalforsamlingen

6. Evt. 

 • Kirsten og Anne-Dorthe stopper i samrådet, Mona genopstiller 
 • Samrådet vil gerne have flere medlemmer. Kirsten vil få Frank til at skrive en artikel i avisen, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen. 
 • Forslag til vedtægtsændring til generalforsamlingen: Der kan max sidde 9 medlemmer i samrådet. Maria laver udkast til formuleringen 
 • Der skal sendes brev til foreningerne om generalforsamlingen. Maria laver et udkast.

 

 Luk referat