Referat fra Vodskov Samråds møde den 20. januar 2009 kl. 19.30

på Vodskov Bibliotek

Tilstede: Henry Bender, Maria Sjøblom, Kirsten Boelt, Mona Svendsen, Birgitte Hassing, Birgit Kastbjerg

Afbud: Anne-Dorte Krog, Peter Berg

 
Dagorden:

1.       Referat og opfølgning fra sidste møde

Ø     Så er der igen hærværk i byen – denne gang er det gået ud over børnehaven Hyrdeskoven. Samrådet opfordrer Hyrdeskoven til at kontakte Ungepolitiet.

Ø     Multihuset har været lukket i en periode i november 2008 pga af uro, men er fuldt åbent igen.

Ø     Debat i Vodskov Avis om Vodskov Bibliotek. Biblioteket opfordrer alle til at deltage i debatten.

Ø     Kontakt fra Limfjordsnyt vedr. Samrådets arbejde. Samrådet mødes 29. januar kl. 16.30 på Vodskov Bibliotek med repræsentant.

Ø     Kirsten har deltaget i møde for alle samråd vedr. tidlig borgerinddragelse. Forslag om mailliste til alle samråd blev positivt modtaget. Siden er der intet sket.

Ø     Pænt fremmøde ved tænding af juletræ. Erhvervsforeningen opfordres til at tage kontakt så indsatsen kan koordineres. Samrådet vil gerne være arrangør af en aktivitet for børn.

2.     Årsberetning

Ø     Punkter til årsberetningen blev diskuteret. Beretningen skal laves nu og sendes til kommunen sammen med regnskab og ansøgning om tilskud for 2009.

3.     Regnskab

Ø     Regnskab for 2008 er afsluttet med et lille overskud på 628,- kr

4.     Hvad skal vi i 2009?

Ø     Vi har tidligere besluttet at fokusere på et arrangement for voksne – gerne i forbindelse med generalforsamlingen. Birgitte kontakter Peter Qvortrup Geisling om et foredrag om “det gode liv”

Ø     Foreningstræf – eller kend din forening. Samrådet tager initiativ til afholdelse i august eller september i Hallen. Gerne med foredragsholder eller en der vil holde åbningstale – gerne ud fra emnet om foreningsliv/de frivillige

Ø     Juletræ sammen med Erhvervsforeningen med aktiviteter for børnene

5.     Generalforsamling

Ø      På næste møde fastsættes dato for generalforsamling. På valg er: Kirsten (modtager ikke genvalg), Mona (modtager genvalg), Henry (modtager genvalg) og Anne-Dorte (modtager ikke genvalg). Kunne en repræsentant fra Tirsdagsklubben være interesseret i samrådsarbejde? Kender vi nogle yngre, der vil være med?

6.     Forårets møder

Ø      Mandag 23. februar kl. 19.30 på Vodskov Bibliotek

Ø      Evt. Tirsdag 31. marts kl. 19.30

 7.     Vodskov.net og kalender

Ø      Birgit har adgang til at redigere kalenderen samt oplysningerne om foreningerne på Vodskov.net. Der er sendt brev rundt til samtlige foreninger, institutioner og forretninger om mulighederne for at få arrangementer i kalenderen samt oplysninger om foreningerne med kontaktperson, tlf. etc. Der har desværre ikke været den hele store respons. Brevet burde have været fulgt op af et personligt besøg – det er ikke blevet af tidsnød. Birgit kontakter webmasteren for at høre om og hvordan vi kan linke til nyeste referat fra Vodskov Samråd.

8.     Evt:

Ø      intet

 
 Referent: Birgit

 Luk referat